martes, 28 de mayo de 2013

KIMETZEN TXUPETEROA / EL CHUPETERO DE KIMETZ

Bai, hori da!
Gaur enkarguz indako txupetero batekin gatoz (gehixau be badaku, hurrengo egunetan fango gara erakusten!): Kimetzendako indakua, kotxia eta ferrari markiakin lotutako zerbaitt izatia gustauko xaten gurasuairi...eta hemen dakotzue urten zana! ;)

Si, eso es!
Hoy os traemos un chupetero realizado por encargo (tenemos más, los iremos enseñando los próximos días!): Este es para Kimetz, sus padres querían algo relacionado con los coches y la marca Ferrari...y este es el resultado! ;)


lunes, 27 de mayo de 2013

DIY

Modan dau oin DIY, edo "zuk zeuk egin" mobimentua...bakoitzak dakon gauzakin, norberan lanakin gauza normaletatik gauza berezixak etaratia da helburua.
Askotan birziklapena dala be esan geke, eta guk oinguan hoixe in du. Etxian geukan arrautza kaja bat hartu...margotu, apainddu...eta BOTOIAK GORDETEKO KAJATXO BAT!! Txukun-txukun gordeta daku oin botoi danak eskulantxo honi esker. Animaitten zara zu be saiaketara?

Está de moda el movimiento DIY o "hazlo tu misma"...cada uno toma las cosas que más a mano tiene, y con su propio trabajo crea cosas diferentes de cosas corrientes.
También podemos hablar de reciclaje y esta vez es lo que nosotros hemos hecho. Hemos cogido una caja de huevos que teníamos por casa...la hemos pintado, decorado...y tenemos UNA CAJITA PARA GUARDAR BOTONES!! Desde ahora, tenemos todos los botones recogidos y ordenados. Y tú, te animas a probar?  domingo, 26 de mayo de 2013

BELARRITAKOAK / PENDIENTES

Belarritako barri batzukin nator gaur...Nahiko estilo diferentekuak, baina moda-modakuak!
Belarri bakoitzian diferentia, baten luma batekin dator eta, baina bestela ikusten dozuen moduan...kolore biziko kalaberatxo batekin eta  kate fin batekin luzeria emuteko.

Gustaitten? ;)

Hoy vengo con unos pendientes nuevos...De estilo diferente, pero a la moda!
Diferentes para cada oreja, ya que uno viene con una pluma. Pero si no, como veis...con una calavera de color vivo y con cadenita para darle largura al pendiente.

Os gustan?  ;)sábado, 25 de mayo de 2013

GONA / FALDA

Ba bai, lehenengo aldiz...0tik hasita, inun patronaje edo antzerako ezer ikasi barik eta gure lehenengo gonia in dugu. Erregalo original bat itteko asmuakin, tela batzuk hartu eta hau urten zan...

A ver zer pentzaitten xatzuen, gu pozik gauz! ;) Lehenengua izateko ez da hain gaizki gelditu!

Pues si, por primera vez...empezando de 0, sin estudiar ni patronaje ni nada parecido y hemos hecho nuestra primera falda. Tenía intenciones de hacer un regalo original, fue coger unas telas y el resultado es éste...

A ver que os parece, nosotros estamos contentos! ;) Para ser la primera no ha quedado tan mal no? 

 Aurretik / Por delante
 Detalletxua / Detalle
Atzetik / Por detrás

domingo, 19 de mayo de 2013

EKOBIRA

Azkenenego bi astetan be lanpetuta ibili gara, Kutxako Ekoguneak antolatutako Ekobira azokatan parte hartu du eta.
Aurreko zapatuan Aretxabaletan, eta atzo Azkoitin. Aretxabaletan eguraldi politta in ozkun, baina atzo (maiatza izan arren) eurixa eta hotza besterik ez geben euki... Hori bai, dana dala, bai baten bai bestian jentia inguratu zan eta Be Happyn produktutxo batzuk jabe barrixak topau ebein.

Horreatik...ESKERRIK ASKO bertatik pasau zarein danoiri!!! :D

Las últimas dos semanas también hemos estado ocupados, porque hemos participado en dos ferias Ekobira organizadas por Ekogunea de Kutxa.
El pasado sábado en Aretxabaleta, y ayer en Azkoitia. En Aretxabaleta nos hizo un bonito tiempo, pero ayer no tuvimos más que frío y lluvia... Eso si, tanto en uno como en otro se acerco gente al puesto y más de un producto de Be Happy encontró nuevos dueños.

Por eso... GRACIAS a todos los que pasasteis por el puesto!!! :D

P.d: hemen informaziño gehixau gura izan ezkero / aquí tenéis más información si os interesa
http://www.ekogunea.net/proiektuak

martes, 7 de mayo de 2013

TXUPETEROAK / CHUPETEROS

Oindala aste batzuk enkargutxo berezi batendako txupeterua erakutzi geben...eta ordutik...txupetero barrixak in eta in ibili gara! Azkenengo ferixatan batek baino gehixauk jabia topau dau, baina beste batzuk ondiok gurekin jarraiketan daue!

Argazki honeittan ikusi zekei batzuk, baina akordau eraittera gatoz erabat PERTSONALIZATU leizkela. Zuk eskatu koloriak, marrazkiak, izena jartia gura xatzun edo ez... Jarri lasai gurekin kontaktuan era eskatu trankil! :)

Hace unas semanas os enseñamos un chupetero de un encargo muy especial, y desde entonces no hemos parado de hacer nuevos chupeteros! En las últimas ferias más de uno ha encontrado dueño, pero tenemos todavía más de uno con nosotros!

En estas fotos podréis ver algunos, pero os recordamos que son totalmente PERSONALIZABLES. Tu nos pides el color, los dibujos, si le quieres poner nombre o no... Ponte en contacto con nosotros y pide tranquilamente! 

lunes, 6 de mayo de 2013

Aspaldiko! / Cuánto tiempo!

Aspaldi hemendik agertu barik geuzen bai...azkenengo astetan lanez lepo ibili gara eta! Ferixatik ferixara eta noski, azoka horreittara fateko...josi ta josi!!

Horreatik hau nahiko ahaztuta euki du, baina bagatoz bueltan! Azkenengo azokatako argazkitxo batzukin gatoz gaur, bixartik aurrera berrittasun danak erakusten hasiko gara.


Hace tiempo que no veniamos por aquí...las últimas semanas hemos estado hasta arriba de trabajo! De feria en feria...y claro cosiendo y cosiendo para ir a esos mercados!

Por eso hemos tenido esto un poco abandonado, pero ya estamos de vuelta! Os dejamos unas fotitos de algunas ferias, mañana os traeremos novedades.

 Zenbat euri Andoainen aurreko astian... Cuánto llovió en Andoain la semana pasada!
 Gauza pillatxo bat / Un montón de cositas
 Eta hemen ni nere lagun Itziarrekin postuan, bisitan etorri zanian! / Y aquí yo con mi amiga Itziar cuando vino a hacerme una visitilla!